Δικηγορικό Γραφείο Παπαχρόνη Νάνσυ
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας: 6948461687
 
 
 
 
 
 
 

Δικηγορικό Γραφείο Παπαχρόνη Νάνσυ

 
Τηλέφωνο 6948461687
 
 
 
 

Δικηγορικό Γραφείο Παπαχρόνη Νάνσυ στην Αθήνα

 
Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια τόσο σε επίπεδο εκπροσώπησης του εντολέως ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, όσο και σε επίπεδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή απλής παροχής νομικών συμβουλών.

Η δικηγόρος Νάνσυ Παπαχρόνη υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής της στη Νομική Σχολή, εισήλθε δε πρώτη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Δ.Π.Θ., όπου επιλέχθηκε και εκεί ως Ωρομίσθια Μεταπτυχιακή Υπότροφος (Ω.Μ.Υ.) και αποφοίτησε με βαθμό άριστα (10). Σήμερα, παράλληλα με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, συγγράφει την διδακτορική της διατριβή στο ποινικό δίκαιο.

Το επίπεδο της επιστημονικής της κατάρτισης είναι υψηλό, καθώς ενημερώνεται συνεχώς επί του συνόλου των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων και συμμετέχει σε πληθώρα συνεδρίων των επιστημονικών ενώσεων της χώρας.

Η μεθοδικότητα, η ταχύτητα κατά τον χειρισμό των υποθέσεων και η προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον κάθε εντολέα αποτελούν τους βασικούς στόχους του δικηγορικού μας γραφείου. Στην ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας συμβάλλει η συνεργασία μας με μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών συναφών επιστημονικών κλάδων, όπως με δικαστικούς επιμελητές, διερμηνείς, λογιστές, πραγματογνώμονες και συμβολαιογράφους.